کابل برق و کنترل ضد روغن

نه تنها کابل برق، بلکه دیگر انواع کابل همانند کنترل و ابزار دقیق را هم میتوان با ویژگی ضد روغن یا مقاوم در برابر روغن تولید و عرضه نمود.

چرا کابل مقاوم در برابر روغن؟

شرایط کاری و محیط نصب کابل تعیین میکند که در مورد حفاظت از آن چه تصمیماتی گرفته شود. عایق و روکشهای رایج معمولاً استحکام مناسبی در برابر روغن و مواد هیدروکربنی و سوختی از خود نشان نمیدهند. مسلماً برای کاربریهایی که در آنها کابلهای برق یا کنترل در معرض روغن قرار میگیرند، باید تمهیداتی برای حفاظت از آنها اندیشیده شود.

انواع کابل ضد روغن

روشهای گوناگونی تا کنون با هدف مقاوم سازی کابلها در برابر روغن و مواد نفتی به کار گرفته شده است که موارد مهم آن عبارتست از:

  1. روکش PVC مقاوم در برابر روغن
  2. روکشهای رابر که ویژگی ذاتی استحکام در برابر مواد نفتی و روغنی دارند
  3. به کارگیری روکش PUR

استاندارد IEC 60811-404 یکی از استانداردهای مرجع برای آزمون بخشهای غیر فلزی کابلها مخصوصاً روکش نهایی آنهاست. نام این بخش (404) تست غوطه وری در روغن معدنیست و برای اطمینان از خواص مکانیکی و مقاومت روکش کابل در برابر روغن انجام میشود.

فروش کابلهای مقاوم در برابر روغن

با توجه به شرایط مدنظر مشتریان یا محل استفاده از کابلها، همین طور وضعیت موجودی روز کابل در انبارهای تأمین و توزیع، محصولی که با به کارگیری یکی از روشهای یاد شده چنین قابلیتی را پیدا کرده است معرفی و عرضه میگردد.