عرضه سیم برق مفتولی

هر چند تقاضا برای سیم برق مفتولی در ایران، معمولاً کمتر از نوع افشان است؛ اما این موضوع باعث نشده که در زمینه تأمین مطمئن آن کم توجهی کنیم. عرضه این محصول با سایز استاندارد و کیفیت ساخت مطلوب صورت میگیرد.

معرفی سیم میله ای

بدیهی است برای دسته بندی هر محصول، اولین و دم دست ترین معیار، شکل ظاهری آن محصول خواهد بود. میتوان گفت این روش رده بندی و نام گذاری دارای عمومیت در صنایع مختلف است و صنعت سیم و کابل هم از این قاعده مستثنی نیست.

شاهد این مدعا، همین سیم برق مفتولیست. سیمی که نامش دقیقاً به شکل یا ظاهر هادی مسی به کار رفته در آن اشاره دارد؛ یک هادی تک رشته میله ای. این سیم در سایزهای زیر عرضه میگردد:

  • 0.5×1
  • 0.75×1
  • 1×1
  • 1.5×1
  • 2.5×1
  • 4×1
  • 6×1
  • 10×1

تفاوت سیم افشان با مفتولی

از بحث عنوان و ظاهر که بگذریم به تفاوتها و کاربردهای سیم مفتول برق میرسیم. در یک سطح مقطع برابر، انعطاف پذیری سیم مفتولی کمتر از نوع افشان است. از طرفی شکل پذیری و مانایی فرم فیزیکی در نوع مفتولی بهتر انجام میشود. خود همین موضوع میتواند نوع کاربری را معین نماید. آن جا که منعطف بودن مد نظر است اولویت با نوع افشان است و آن گاه که نصب ثابت، محکم و پایدار مورد نیاز خواهد بود، انتخاب سیم مفتولی ارجحیت دارد.

تفاوت سیم افشان و مفتولی
تنوع سایز سیم برق مفتولی کمتر از همتای افشان خود است و غالباً تا سطح مقطع 10 میلیمتر مربع تولید میگردد. به بیان آشکارتر، سایزهای رایج تولیدی نوع مفتولی عبارتند از: 0.5، 0.75، 1، 1.5، 2.5، 4، 6 و 10 میلی متر مربع. در زمان سفارش این محصول میتوان علاوه بر عنوان مفتولی از مشخصه های NYA، H05V-U و H07V-U نیز استفاده نمود. استاندارد رسمی برای ساخت این محصول IEC 60227-3 و INSO 607-3 هستند. همچنین جنس و کلاس هادی سیم مطابق استانداردهای IEC 60228 و INSO 3084 خواهد بود.

تفاوت سیم افشان با مفتولی

جدول بالا بیشینه مقاومت الکتریکی هادیهای مسی را در دمای 20+ درجه سلسیوس (سانتی گراد) برابر با دو استاندارد یاد شده آخر نشان میدهد که از آن میتوان برای مقایسه نوع افشان (کلاس 5) و مفتولی (کلاس 1)  و نیز اطمینان از مرغوبیت و استاندارد بودن، بهره جست.

فروش سیم مفتولی برق

تمامی سایزهای سیم برق مفتولی قابل عرضه هستند. نحوه بسته بندی سیم برق مفتولی معمولاً به شکل کلاف یکصد متریست که مطابق سفارش نیز میتواند بر روی قرقره و با رنگ بندی عایق مورد نظر تولید و تحویل گردد.