عرضه انواع کابل قدرت فشار ضعیف

کابل قدرت فشار ضعیف دارای تنوع و تعدد تقاضاست. حجم قابل توجهی از برنامه کاری مجموعه معطوف به عرضه و ارسال انواع کابل های قدرت فشار ضعیف از تولیدات استاندارد و مرغوب است.

تقریباً میتوان گفت درون هر مجموعه صنعتی و یا در مسیر تأمین انرژی الکتریسیته آن، حداقل حضور یک نمونه از کابلهای قدرت فشار ضعیف دیده میشود. کابلهایی که امکان نصب آنها درون کانال یا زیرزمین وجود دارد و به سبب تأمین برق بخش اعظمی از تجهیزات الکتریکی صنایع و مجتمعهای مسکونی از طریقشان، توجه ویژه ای به آنها میشود.

کابل قدرت فشار ضعیفانواع کابل قدرت فشار ضعیف

در میان انواع کابلهای قدرت فشار ضعیف چند پارامتر مشترک وجود دارد:

  • کابلهای رایج در این رده اغلب دارای ولتاژ اسمی 0.6/1 کیلوولت هستند.
  • هادی آنها یکی از دو فلز مس یا آلومینیوم است.

حال تعداد رشته ها و سطح مقاطع آنها، جنس عایق و روکش و دیگر اجزای آن متفاوت بوده و برای شرایط مختلف نوع مناسب انتخاب میشود.

کابل قدرت مسی

انتخاب کابل LV

انتخاب کابل قدرت مشابه دیگر انواع کابل برق است. البته بهتر است به دلیل اهمیت بالاتر این نوع کابلها در تأمین مطمئن انرژی الکتریسیته، به نکات لازم در انتخاب کابل دقت بیشتری لحاظ گردد. به طور کلی در انتخاب کابل قدرت باید به موارد زیر توجه نمود:

  • ولتاژ نامی سیستم یا شبکه ای که کابل در آن نصب خواهد شد.
  • مقدار توان یا آمپر عبوری از کابل.
  • محل نصب کابل و شرایط حاکم بر آن
  • تخمین و در نظر گرفتن رشد بار (مصرف) در آینده

کدام برند کابل قدرت بهتری تولید میکند و رابطه میان قیمتها با برندها چیست؟ پاسخ این سوال را به آسانی از مشاوران خرید نامیرا بخواهید.

فروش کابل قدرت

هدفی که برای عرضه کابلهای فشار ضعیف قدرت ترسیم شده و در حال اجراست، پوشش تمامی زیر گروههای این کابل برق است. عرضه به شکل مستقیم و تنوع از دیگر مزیتهای قابل بیان میباشد.