صادرات سیم نسوز سیلیکونی

نظر به افزاش تقاضای انواع سیم های سیلیکونی و نسوز و به دنبال دریافت تأییدات کیفی بین المللی، این گروه از محصولات در سبد صادراتی قرار داده شده اند.

مدتهاست که عایق سیلیکون رابر در تولید انواع سیم و کابل به کار گرفته میشود که دلیل اصلی آن ویژگی پایداری حرارتی بالای این ماده عایقیست. سیمهایی که با این متریال ساخته میشوند با نامهای متنوعی مانند سیم سیلیکونی، سیم مقاوم در برابر حرارت و سیم نسوز معرفی میگردند.

سیم روکش سیلیکونی

نیازی که به یک چنین سیمهایی در صنایع، ساختمانها و مراکز علمی و تحقیقاتی به وجود می آید یا گسترش مییابد، موجب افزایش تقاضای آنها میشود. امروزه شرکتهای مختلفی در جهان به صورت عمومی یا اختصاصی در زمینه تولید و تأمین انواع سیم سیلیکونی فعالیت میکنند.

ارزیابیهایی که در دپارتمان فروش و صادرات بر روی نمونه های گوناگون از سیمهای نسوز انجام شده، ما را بیش از پیش مصمم به حضور بهتر و گسترده تر در بازارهای بین المللی این گروه از سیم و کابلها نموده است. این آنالیزها هم از منظر کیفی صورت گرفته و هم مزیتهای رقابت در قیمت مورد توجه بوده است.

نامیرا کابل موفق ترین شرکت خصوصی صادر کننده سیم و کابل در ایران است و محصولات زیر گروه سیلیکون رابر یکی از فیلدهای تجربه شده در این زمینه به شمار میرود.