جدول جریان مجاز کابل آلومینیومی

جدول کابل آلومینیومی یا به بیان دقیقتر، جدولهای جریان مجاز که ارقام مندرج در آنها بر گرفته از محاسبات و اطلاعات فنیست؛ یک مسیر ساده و سریع برای دسترسی به ظرفیت آمپری کابلهای آلومینیومی و انتخاب درست سایز آنها هستند.

میتوان گفت دلیل اصلی معرفی حداکثر جریان الکتریکی مجاز برای کابلهای برق، جلوگیری از ازدیاد دمای هادی کابل و آسیب دیدن عایق آن در زمان بهره برداریست. بنابراین، جنس هادی و عایق کابل برای تعیین جریان مجاز بسیار مهم هستند. نکته پر اهمیت بعدی شرایط نصب کابل خواهد بود. بدیهی است هر چه قدر میانگین دمای محیط بالاتر باشد، ظرفیت انتقال حرارت کابل به بیرون کاهش یافته و برای جلوگیری از مخاطرات، بایستی جریان عبوری محدود شود.

نکات مهم درباره جریان مجاز کابل آلومینیومی

 • توجه به توان یا آمپر مورد نیاز
 • دقت به حداکثر جریان مجاز هر سایز کابل آلومینیومی
 • توجه به مسافت و افت ولتاژ در مسیر (خاصه در کابلهای LV)
 • نظر به جریان اتصال کوتاه (بسیار مهم برای کابلهای MV و HV)
 • جنس عایق کابل
 • استاندارد بودن و مرغوبیت کابل
 • محل نصب کابل و میانگین دمای آن
 • مقاومت حرارتی خاک و عمق دفن کابل (در نصب زمینی)
 • فاصله کابل ها از یکدیگر (در کابلهای تک رشته)

با انتخاب صحیح سایز کابل قدرت آلومینیومی، به کارگیری نوع استاندارد آن و نصب صحیح، نگران افزایش دما و افت ولتاژ در حین بهره برداری نباشید.

جدول حداکثر جریان مجاز کابل آلومینیوم

مهندسان طراح در شرکتهای تولید کننده و عرضه کننده کابل آلومینیومی اقدام به تهیه جداولی نموده اند که کار را برای کاربران این کابلها، بسیار ساده نموده است. در ادامه برخی از جدولهای مهم جریان مجاز کابل آلومینیومی فشار ضعیف و فشار متوسط تقدیم مخاطبین و مشتریان ارجمند میگردد:

 1. جدول بیشینه جریان مجاز کابل آلومینیومی فشار ضعیف با عایق PVC جدول جریان مجاز کابل آلومینیومی فشار ضعیف
 2. حداکثر جریان مجاز کابل آلومینیوم فشار متوسط تک رشتهجریان مجاز کابل MV آلومینیومی مونو فاز

در رده ولتاژهای فشار متوسط، مقدار جریان اتصال کوتاه شبکه مهمترین فراسنج در انتخاب سایز مناسب کابلهاست. با دانستن این موضوع و حداکثر جریان یا توان عبوری از کابلها، میتوان سایز مناسب کابل ولتاژ متوسط را انتخاب نمود.

در کنار بیشینه جریان مجاز، مفهومی مهم به نام افت ولتاژ مطرح میگردد. در مسافتهای زیاد، این شاخصه مهمترین نقش را در گزینش سطح مقطع مناسب کابلهای ولتاژ پایین خواهد داشت.

جدول انتخاب کابل LV بر اساس مسافت

مقاومت الکتریکی رسانای کابل با طول آن رابطه مستقیم دارد؛ یعنی در مسافت طولانی تر، مقاومت الکتریکی کابل بیشتر خواهد بود. مقاومتِ بیشتر، موجب افزایش افت ولتاژ خواهد شد. برای آن که افت ولتاژ از مقدار معینی بیشتر نشود، جریان کابل را در مسافتهای گوناگون در جداول زیر در اختیار شما قرار داده ایم.

 • انتخاب کابل آلومینیومی 3 یا 4 رشته با توجه به آمپر و مسافت در سیستم سه فاز (400 ولت) و نصب زیر زمینی ↓جدول سایز کابل آلومینیومی سه فاز با مسافت
 • جدول انتخاب کابل دو رشته آلومینیومی برای سیستم تک فاز (230 یا 220 ولت) ↓جدول انتخاب کابل آلومینیومی برای برق تک فاز

انتخاب و خرید کابل آلومینیومی

چنانچه با مطالعه جداول آمپراژ و توضیحات ارائه شده موفق به انتخاب کابل مناسب برای پروژه خود نشدید، اصلاً نگران نباشید. ما اینجا هستیم تا اطلاعات و تجربه خود را در اختیارتان بگذاریم.

با اطلاع از مشخصات پروژه برق رسانی مدنظرتان و شرایط حاکم بر آن، نوع و سایز مناسب کابل آلومینیومی را به شما خواهیم گفت و ضمن اطلاع از قیمت کابل آلومینیومی و تفاوت در سطوح کیفی آنها، انتخاب و خریدی آگاهانه خواهید داشت.

نامیرا کابل، مجموعه بزرگ توزیع و فروش انواع کابل برق آلومینیومی استاندارد و مرغوب است.

تماس با ما