جدول جریان مجاز کابل آلومینیومی

جدول کابل آلومینیومی یا به بیان دقیقتر، جدولهای جریان مجاز که ارقام مندرج در آنها بر گرفته از محاسبات و اطلاعات فنیست؛ یک مسیر ساده و سریع برای دسترسی به ظرفیت آمپری کابلهای آلومینیومی و انتخاب درست سایز آنها هستند.

میتوان گفت دلیل اصلی معرفی حداکثر جریان الکتریکی مجاز برای کابلهای برق، جلوگیری از ازدیاد دمای هادی کابل و آسیب دیدن عایق آن در زمان بهره برداریست. بنابراین، جنس هادی و عایق کابل برای تعیین جریان مجاز بسیار مهم هستند. نکته پر اهمیت بعدی، شرایط نصب کابل خواهد بود. بدیهی است هر چه قدر میانگین دمای محیط بالاتر باشد، ظرفیت انتقال حرارت کابل به بیرون کاهش یافته و برای جلوگیری از مخاطرات، بایستی جریان عبوری محدود شود.

نکات مهم درباره جریان مجاز کابل آلومینیومی

هنگامی که سخن از جریان مجاز کابلهای قدرت آلومینیومی به میان می آید، نکات متعددی مطرح خواهند شد. برای بیان ساده این نکات، باید این کابلها را در یک تقسیم بندی اولیه از نظر سطح ولتاژ قرار دهیم. دسته بندی به این شکل است:

  1. کابلهای قدرت ولتاژ پایین یا LV: مانند کابلهایی که در برق شهری با ولتاژهای 230 ولت تکفاز یا 400 ولت سه فاز به کار خواهند رفت.
  2. کابلهای قدرت ولتاژ متوسط و قوی یا MV و HV: مثل کابلهای زمینی 20 کیلو ولت، 33 کیلو ولت، 63 کیلوولت و 230 کیلوولت.

برای کابلهای آلومینیومی دسته نخست، جریان مجاز با توجه به دو شاخصه اصلی زیر تعیین خواهد شد:

  • حداکثر جریان مجاز قابل عبور از کابل: که به فاکتورهایی مانند سایز هادی کابل، تعداد رشته های کابل، جنس عایق کابل (PVC یا XLPE) و میانگین دمای محیط نصب کابل وابسته است.
  • افت ولتاژ در کابل: که با پارامترهایی مانند جریان عبوری از کابل و طول آن رابطه مستقیم دارد.

اما برای کابلهای فشار متوسط و فشار قوی، فراسنجهای مهم در تعیین جریان مجاز عبارتند از:

  • حداکثر جریان مجاز قابل گذر از کابل
  • بیشینه جریان اتصال کوتاه شبکه

بر این اساس، در تعیین جریان مجاز کابلهای برق، باید پارامترهای متعددی در نظر گرفته شوند. در این بخش، ابتدا جداول بیشینه جریان مجاز قابل تحمل کابلهای MV، LV و HV را در معرض دیدگان شما قرار خواهیم داد و پس از آن به انتخاب سایز کابلهای LV بر اساس مسافت یا همان افت ولتاژ خواهیم پرداخت و جدولهای مربوط به آن را ارائه خواهیم نمود.

با انتخاب صحیح سایز کابل قدرت آلومینیومی، به کارگیری نوع مرغوب آن و نصب صحیح، نگران افزایش دما و افت ولتاژ در حین بهره برداری نباشید.

جدول حداکثر جریان مجاز کابل آلومینیوم

مهندسان در شرکتهای تولید کننده و عرضه کننده کابل آلومینیومی، اقدام به تهیه جداولی نموده اند که کار را برای کاربران این کابلها بسیار ساده نموده است. در ادامه برخی از جدولهای مهم جریان مجاز کابل آلومینیومی فشار ضعیف و فشار متوسط تقدیم مخاطبین و مشتریان ارجمند میگردد:

  1. جدول بیشینه جریان مجاز کابل آلومینیومی فشار ضعیف 0.6/1 کیلوولت با عایق PVC جدول جریان مجاز کابل آلومینیومی فشار ضعیف
  2. حداکثر جریان مجاز کابل آلومینیوم فشار متوسط (6 تا 30 کیلوولت) تک رشتهجریان مجاز کابل MV آلومینیومی مونو فاز
  3. بیشینه جریان مجاز کابلهای آلومینیومی فشار قوی (63 تا 400 کیلوولت)جریان مجاز کابل آلومینیومی فشار قوی

جدول انتخاب کابل LV بر اساس مسافت

مقاومت الکتریکی رسانای کابل با طول آن رابطه مستقیم دارد؛ یعنی در مسافت طولانی تر، مقاومت الکتریکی کابل بیشتر خواهد بود. مقاومتِ بیشتر، موجب افزایش افت ولتاژ خواهد شد. برای آن که افت ولتاژ از مقدار معینی بیشتر نشود، جریان کابل را در مسافتهای گوناگون در جداول زیر در اختیار شما قرار داده ایم.

انتخاب کابل آلومینیومی 4 رشته با توجه به آمپر و مسافت در سیستم سه فاز 380 یا 400 ولت و نصب زیر زمینی ↓جدول سایز کابل آلومینیومی سه فاز با مسافت

جدول انتخاب کابل دو رشته آلومینیومی برای سیستم تک فاز 230 یا 220 ولت و کابل کشی زمینی ↓

جدول انتخاب سایز کابل تک فاز آلومینیومی

با استفاده از جداول بالا میتوانیم سایز کابل آلومینیومی مناسب را در مسافتهای بیشتر و  با در نظر گرفتن افت ولتاژ، انتخاب نماییم. مثلاً از جدول اول متوجه میشویم که کابل 16×4 آلومینیومی در فاصله 200 متر میتواند 25 آمپر سه فاز را تأمین نماید؛ حال آنکه در جدول دوم میبینیم کابل 16×2 آلومینیوم در این مسافت قادر به تأمین 18 آمپر تک فاز با افت ولتاژ 5 درصد خواهد بود.

انتخاب و خرید کابل آلومینیومی

چنانچه با مطالعه جداول آمپراژ و توضیحات ارائه شده موفق به انتخاب کابل مناسب برای پروژه خود نشدید، اصلاً نگران نباشید. ما اینجا هستیم تا اطلاعات و تجربه خود را در اختیارتان بگذاریم.

با اطلاع از مشخصات پروژه برق رسانی مدنظرتان و شرایط حاکم بر آن، نوع و سایز مناسب کابل آلومینیومی را به شما خواهیم گفت و ضمن اطلاع از قیمت کابل آلومینیومی و تفاوت در سطوح کیفی آنها، انتخاب و خریدی آگاهانه خواهید داشت.

نامیرا کابل، مجموعه بزرگ توزیع و فروش کابلهای استاندارد و مرغوب است.