تأمین کابل مخابراتی زمینی

در موضوع تأمین کابل های مخابراتی زمینی و پیشنهاد فنی و مالی مربوط به آن، نکات متعددی مورد توجه قرار میگیرند که مهمترین آنها مرغوبیت تولیدات است.

در برنامه فروش سیم و کابل چند موضوع اهمیت ویژه ای دارند. نکته اول، خود محصول عرضه شده خواهد بود. کابلهای مخابراتی که در میان کاربران با نام زمینی شناخته میشوند از نظر نوع هادی و مرغوبیت مواد اولیه به کار رفته در ساخت عایق و روکش نهایی میتوانند از محصولات مشابه متمایز گردند. سرعت در پاسخگویی به سفارشها، دسترس پذیر بودن، فعالیت و نگاه تخصصی به محصولات و ارائه مشاوره خرید، از دیگر نکات قابل بیان برای توصیف یک مرکز تأمین کننده کابل مناسب به شمار می آیند.

نظر به ویژگی های هر پروژه و دغدغه های مشتریان، بهترین و مناسبترین نوع و رده از کابلهای مخابراتی زمینی پیشنهاد و عرضه میگردند.