تأمین کابل سیلیکونی با روکش فایبرگلاس

استفاده از روکش فایبرگلاس در کابل سیلیکونی موجب افزایش استحکام مکانیکی مجموعه کابل میشود. تأمین این محصول برای مصارف مختلف صورت میپذیرد.

عایق سیلیکون رابر به تنهایی بازه دمای کاری کابلها را افزایش چشمگیری میبخشد. در کنار این، دیگر ویژگیهای این عایق مانند: منعطف بودن، مقاوم در مقابل مواد نفتی و روغنی، هالوژن فری و کم دود بودن هم به کابل دارای آن اضافه خواهد شد. چون استحکام فیزیکی و مکانیکی کابلهای سیلیکونی چندان قوی نیست؛ برای برخی کاربریها با پوشش بافت فایبر گلاس ارائه میشود.

کابل سیلیکونی با روکش فایبرگلاس از تولیدات درجه یک با هادیهای افشان مسی قلع اندود و ولتاژ نامی 300/500 ولت تأمین و عرضه میگردد. سفارش تأمین سایزهای قابل عرضه این محصول از راههای ارتباطی معرفی شده دریافت میشود.