تأمین هادی هوایی آلومینیوم آلیاژی

امروزه استفاده از انواع هادی های هوایی آلومینیوم آلیاژی در بسیاری از کشورها گسترش یافته و نیاز به تأمین مطمئن آن بیشتر احساس میشود.

از دیرباز، هادی یا سیمهای هوایی آلومینیومی با اَشکال گوناگون در خطوط هوایی توزیع و انتقال انرژی الکتریسیته به کار گرفته شده اند. در کنار خواص الکتریکی این هادیها که مهمترین پارامتر در انتخاب و استفاده از آنها نیز به شمار می آید، ویژگیهای مکانیکی و نقاط قوت یا ضعفی که از این منظر وجود دارد هم بسیار مهم خواهد بود.

برای مثال، هادیهای آلومینیومی با مغزی فولادی یا تقویت شده با فولاد (ACSR) به وفور در خطوط بسیاری از کشورها از جمله ایران به کار گرفته شده اند که افزودن فولاد به هسته مرکزی این هادیها با هدف افزایش استحکام مکانیکی آنها صورت گرفته است.

افزایش توانمندی در مهندسی مواد، صنایع آلومینیوم، آلیاژ سازی و مفتول سازی موجب شده است هادیها با ویژگی های نسبی ممتاز تری تولید و عرضه گردند. یکی از این هادیها، انواع آلومینیوم آلیاژی هستند:

  • AAAC = All Aluminum Alloy Conductor
  • Aluminum Conductor Alloy Reinforced = ACAR

هادی هوایی آلومینیوم آلیاژی برابر با استانداردهای رایجی همچون BS، ASTM و DIN طراحی و ساخته میشوند. مجموعه نامیرا کابل با توجه به ویژگیهای مطلوب این هادیها و توانمندی های داخلی، آمادگی خود را برای تأمین رنجهای متنوع این محصول اعلام میکند.