تأمین سیم نسوز سیلیکونی

افزایش درخواستهای مشتریان برای انواع سیم نسوز سیلیکونی، ما را بر آن داشت تا برنامه اختصاصی به منظور تأمین کامل و جامع این محصول طراحی و اجرا نماییم.

توجه بیشتر به مسائل ایمنی ساختمانها و رشد استفاده از سامانه های اعلان حریق از یک سو و گسترش به کارگیری سیمهای مقاوم در برابر حرارت در واحدهای صنعتی و تحقیقاتی از سمتی دیگر، علل مهم افزایش نسبی تقاضا برای سیمهای سیلیکونی محسوب میگردند.

چون معمولاً انتظاری که از سیمهای نسوز وجود دارد، عملکرد مطمئن و قابل اطمینان در شرایط بحرانی یا دائمی ویژه است؛ به کیفیت ساخت و مشخصات فنی آن (مخصوصاً در مورد عایق) بیشتر توجه میشود. علاوه بر مرغوبیت سیم، توانایی تحویل در زمان کوتاه و پیشنهاد قیمت مناسب از دیگر فاکتورهایی است که یک تأمین کننده باید مدنظر داشته باشد. نامیرا با نگاهی تخصصی به محصولات عرضه شده همین اهداف را برای خود فرض نموده و آماده همکاری در زمینه تأمین سیم و کابلهای معرفی شده است.

📞