ایمنی سیم کشی برق ساختمان

ایمنی سیم کشی برق ساختمان مبحث بسیار مهمیست؛ چرا که به طور مستقیم با سلامتی انسانها در ارتباط است. حال باید ببینیم رعایت چه نکاتی در این زمینه مؤثر خواهد بود.

سیم ساختمانی

انتخاب سایز مناسب سیم برق

موضوع نخست، انتخاب صحیح سیم برق است. انتخاب صحیح خود به دو فاکتور وابسته خواهد بود. اول تناسب میان سایز سیم برق با نوع مصرف است. چنانچه از سطح مقاطع پایینتر استفاده گردد، با عبور جریان برق، گرمای ایجاد شده فراتر از حد معمول شده و خطر آتش سوزی سیم کشی ساختمان را تهدید خواهد نمود. جدول زیر کمینه سایزهای سیم برق ساختمان را مطابق مقررات ملی ساختمان بیان میکند.

انتخاب سایز مناسب سیم برق

استاندارد بودن سیم برق؛ یک اصل مهم

شاخصه بعدی در انتخاب صحیح سیم توجه به استاندارد بودن آن است. سیمهای غیر استاندارد به دلیل وجود مواردی همچون استفاده از مواد نامرغوب در تولید، خود عاملی مهم در کاهش ایمنی به شمار می آیند. در این زمینه میشود به عدم مرغوبیت عایق سیم برق، کم بودن سایز از مقدار اظهار شده و استفاده از هادیهای غیر مسی (آلومینیوم روکش شده با مس، برنج و …) اشاره نمود.

لوگوی جدید سازمان ملی استاندارد ایران

اهمیت اصول وایرینگ در ایمنی

موضوع دوم در ایمنی سیم کشی ساختمان، توجه به اصول فنی سیم کشی است. این بخش شامل نکات متعددیست؛ اما مهمترین آنها توجه به اتصالات است. اتصال سست عاملی برای کاهش سطح مقطع و سطح تماس مؤثر و افزایش حرارت در نقطه اتصال است. به کار گرفتن وایرشو، سرسیم و دو راهی میتواند موجب بهبود اتصالات گردد.

ایمنی سیم کشی برق

نامیرا چه نقشی در ایمنی سیم کشی برق دارد؟

همان طور که ملاحضه نمودید، سه اصل و عامل مهم برای دست یابی به یک سیم کشی برق ایمن بیان شد. نامیرا کابل به عنوان مجموعه ای فعال در عرصه فروش انواع سیم و کابل برق، در دو عامل اول نقش مؤثری خواهد داشت؛ به عبارت دیگر نامیرا با اقدامات زیر نقش خود را در رعایت ایمنی سیم کشی برق ایفا میکند:

  1. ارائه مشاوره فنی برای انتخاب نوع و سایز مناسب سیم برق با توجه به اطلاعات و شرایط هر پروژه
  2. عرضه سیم برق استاندارد و تضمین کیفیت ساخت آن