انواع کابل مسی شبکه با قیمت عمده

انواع کابل مسی شبکه بر اساس پوشش داخلی شان تقسیم بندی می شوند. در کابل های مسی شبکه از لحاظ کاربری تفاوت هایی را شاهد هستیم اما وجود مس در ساختار همه آنها مشترک است. از این رو یکی از دلایل تأثیر گذار بر قیمت این دسته از کابل ها را می توان همین موضوع دانست.

انواع کابل مسی شبکه

اگر بخواهیم کابل های مسی شبکه را بر اساس پوشش آنها نامگذاری نماییم، ابتدا باید وجود پوشش هایی همچون فویل و یا شیلد را در هریک از آنها در نظر بگیریم، چرا که برخی از کابل ها هردوی این پوشش ها را دارند و برخی دیگر نیز هیچ کدام را شامل نمی شوند. به همین جهت کابل های مسی شبکه را بر اساس دارا بودن و نبودن این نوع از پوشش ها می توان به شکل زیر تقسیم بندی کرد:

  1. (Unshielded (U
  2. (Foiled (F
  3. (Braided Shielded (S
  4. (Screened & Foiled (SF

انواع کابل مسی شبکه

این تقسیم بندی مربوط به شیلد دار و بدون شیلد بودن هر چهار زوج سیم (در داخل کابل) با هم است.

قیمت انواع کابل مسی شبکه

آشکار است که قیمت کابل ها ارتباط مستقیمی با ساختار هریک از آنها و نوع کاربریشان دارد. از دیدگاهی دیگر کابل های مسی شبکه را می توان بر اساس جنس روکش های آنها اعم از روکش PVC یا Polyvinyl chloride، کابل LSZH یا Low Smoke Zero Halogen، کابل LSFRZH یا Low Smoke Flame Retardant Zero Halogen در دسته های جداگانه قرار داد.

پر واضح است که این نوع تفاوت در ساختمان و عایق کابل می تواند تفاوت در قیمت را نیز به وجود آورد. اما آنچه که بیش از همه اهمیت دارد مناسب بودن نوع کابل با کاربری مورد نظر است.

انتخاب کابل مسی شبکه و پیشنهاد نامیرا کابل

کابل های مسی شبکه همانطور که اشاره شد با وجود یکی بودن مس در ساختار تمامی آنها، به دلیل عایق و روکش های متفاوت می توانند کاربرد های گوناگونی را ایجاد نمایند. مجموعه نامیرا کابل این امر مهم را در نظر داشته و با توجه به آن توانسته است بخش عمده ای از نیاز های مشتریان خود را با تأمین انواع کابل مسی شبکه تحقق بخشد.