انواع کابل آلومینیومی فشار ضعیف

انواع کابل آلومینیومی فشار ضعیف در این مطلب معرفی و در مورد نحوه تهیه و خرید آنها نیز نکاتی ارائه میشود.

معمولاً هنگامی که میخواهند درباره یک واژه یا عبارت توضیح و شرحی ارائه کنند، نخست در مورد عین واژه و معنای لفظی آن میگویند. ما هم طبق همین شیوه ابتدا به عنوان کابل آلومینیومی فشار ضعیف میپردازیم.

کابل آلومینیومی فشار ضعیف

قیمت کابل 240*3 آلومینیومی

کابل آلومینیومی غالباً اشاره به کابل برقی دارد که در ساختار و اجزای تشکیل دهنده آن از هادی آلومینیومی استفاده شده است. برابر با استانداردها، هادی آلومینیومی را در کابلهای قدرت و کابلهای هوایی شبکه های برق میتوان به کار برد.

بخش دوم، واژه فشار ضعیف است. این کلمه محدوده یا بازه ولتاژ نامی کابل برق را بیان میکند. به بیان بهتر، کابلی که با عنوان فشار ضعیف معرفی میگردد برای کار در شبکه و سیستمی طراحی شده است که بیشینه ولتاژ آن 1000 ولت خواهد بود.
حالا بهتر میتوانیم درباره انواع کابل آلومینیومی فشار ضعیف گفت و گو کنیم.

انواع کابل آلومینیومی LV

بر پایه توضیحات بالا، کابلهای زمینی آلومینیومی که به صورت تک رشته و چند رشته با ولتاژ اسمی 600/1000 ولت تولید و عرضه میشوند، یک گروه از این محصولات هستند. محصولات دیگری که زیر این عنوان قابل تعریف اند، کابلهای هوایی هستند. کابل خودنگهدار رایجترین نوع از این گروه خواهد بود.

نامیرا کابل به اطلاع مخاطبان و مشتریان خود میرساند که در زمینه تأمین و فروش انواع کابل آلومینیومی فشار ضعیف فعالیت گسترده ای دارد و آماده پذیرش سفارشها و ارائه محصولات است.