انواع کابل آلومینیومی فشار ضعیف

انواع کابل آلومینیومی فشار ضعیف در این مطلب معرفی و در مورد نحوه تهیه و خرید آنها نیز صحبت می شود.

معمولا هنگامی که می خواهند درباره یک واژه یا عبارت توضیح و شرحی ارائه کنند، نخست در مورد عین واژه و معنای لفظی آن صحبت می کنند. ما هم طبق همین شیوه ابتدا به عنوان کابل آلومینیومی فشار ضعیف می پردازیم.

کابل آلومینیومی فشار ضعیف

قیمت کابل 240*3 آلومینیومی

کابل آلومینیومی غالبا اشاره به کابل برقی دارد که در ساختار و اجزای تشکیل دهنده آن از هادی آلومینیومی استفاده شده است. برابر با استانداردها هادی آلومینیومی را در کابلهای قدرت و کابلهای هوایی شبکه های برق می توان به کار برد.

بخش دوم واژه فشار ضعیف است. این کلمه هم محدوده یا بازه ولتاژ نامی کابل برق را بیان می کند. به بیان بهتر کابلی که با عنوان فشار ضعیف معرفی می گردد برای کار در شبکه و سیستمی طراحی شده است که بیشینه ولتاژ آن 1000 ولت خواهد بود.
حالا بهتر می توانیم درباره انواع کابل آلومینیومی فشار ضعیف صحبت کنیم.

انواع کابل آلومینیومی

بر پایه توضیحات بالا، کابلهای زمینی آلومینیومی که به صورت تک رشته و چند رشته با ولتاژ اسمی 600/1000 ولت تولید و عرضه می شوند یک گروه از این محصولات هستند. محصولات دیگری که زیر این عنوان قابل تعریف اند کابلهای هوایی هستند. کابل خودنگهدار رایج ترین نوع از این گروه خواهد بود.

نامیرا کابل افتخار دارد به اطلاع مخاطبان و مشتریان خود برساند که در زمینه تامین و فروش انواع کابل آلومینیومی فشار ضعیف فعالیت گسترده ای دارد و آماده پذیرش سفارشها و ارائه محصولات است.

تماس با ما