انواع سیم نسوز سیلیکونی

انواع سیم نسوز مطابق نوع کاربری، انتخاب و به کار گرفته میشوند. سیم های سیلیکونی یا اصطلاحاً نسوز گروهی از سیمها هستند که نقطه اشتراکشان جنس عایق به کار رفته در آنهاست؛ اما با وجود این خود نیز دارای زیر گروه و انواع گوناگونی بوده و با معیارهای متعدد دسته بندی میگردند.

سخن از سیم برق عایق دار که به میان می آید، یک ویژگی مهم جنس عایق به کار رفته در آن است. عایقها و روکشها علاوه بر خاصیت نارسانایی برق که هدف اصلی به کارگیری آنهاست؛ دارای مجموعه ای از مشخصات فیزیکی و شیمیایی هستند.

همین مشخصات در تعیین نوع کاربری و شرایط محیطی نصب و استفاده از سیم نقش ایفا میکنند. مثلاً این که سیم در چه محدوده دمایی میتواند کار کند و عایق به کار رفته در آن تحمل این بازه دمایی را دارا خواهد بود.

سیم نسوز چیست؟

سیم سیلیکونی

در میان کاربران سیمهای برق و نیز مراکز فروش و عرضه، اصطلاحی با عنوان نسوز وجود دارد. این نام یعنی جنس عایق به کار رفته در سیم به گونه ای است که در دماهای بالا و غیرمتعارف، تاب ادامه کار دارد. مواد عایقی گوناگونی میتوانند چنین ویژگی را به سیم برق ببخشند که نام آشناترین و رایج ترین آنها لاستیک سیلیکون یا سیلیکون رابر است.

برای سیلیکون محدوده دمایی 60- تا 180+ درجه سلسیوس تعریف شده که با توجه به آمیزه یا گرید به کار رفته رسیدن به حداکثر دمای 200 و 250 درجه بالای صفر نیز امکان پذیر است. این در حالیست که PVC به کار رفته در عایق سیمهای برق متداول بازه دمای کاری 30- تا 70+ را داراست و چنانچه مقایسه ای صورت بگیرد، دلیل استفاده از واژه نسوز آشکار میگردد.

ظرفیت جریانی سیم سیلیکونی

منبع حرارت میتواند هم خارج از سیم باشد و هم از درون. یعنی از طرفی حرارت بالای محیط  و از سویی دیگر گرمای منتج از عبور جریان الکتریسیته وجود دارد. سیم سیلیکونی توانایی بالاتری در مقابل این دو نشان میدهد. به بیان دیگر نه تنها استحکام بالاتری در برابر گرمای شدید خارجی داشته و نقطه اشتعال بالاتری دارد؛ بلکه توانایی عبور جریان ببشتری را نسبت به سیمهای رایج در سطح مقطع یکسان خواهد داشت.

ظرفیت جریانی سیم سیلیکونی

انواع سیم نسوز

سیم سیلیکونی را می توان با فراسنجها یا پارامترهای مختلف دسته بندی نمود. از نظر کیفیت ساخت معمولا دو گروه معمولی و High Quality وجود دارد. در سایزبندی میتوان استاندارد AWG یا IEC (میلیمتر مربع) را ملاک قرار داد. در عایق سازی نیز دو روش تک روکش و سیم نسوز دو روکش وجود دارد. همچنین میتوان هادی مسی سیم را به شکل قلع اندود تولید نمود و تنوع مناسبی از دیدگاه رنگ بندی عایق ایجاد کرد.

نامیرا کابل اعلام میکند که در زمینه تأمین انواع سیم سیلیکونی مرغوب با قیمت مناسب در خدمت مشتریان ارجمند است.