استاندارد سیم و کابل سیلیکونی

برای تولید بسیاری از انواع سیم و کابل استاندارد تدوین شده است. برای طراحی، تولید و تست کابل سیلیکونی نیز استاندارد جهانی و ملی وجود دارد.

آنچه در این صفحه میخوانید:

سیم و کابل سیلیکونی غالباً با هدف مقاوم سازی در برابر گرمای شدید با ویژگی کم دود و بدون هالوژن طراحی و تولید میشوند. تفاوتی که در ماده اولیه و نحوه ساخت عایق و روکش سیم و کابلهای سیلیکونی وجود دارد و آزمونهای ویژه ای که در فرآیند تولید بر روی این محصولات انجام میشود، موجب گشته استاندارد خاصی برایشان تدوین گردد. در این مطلب به اَهَم استانداردهای رسمی سیم و کابل سیلیکونی اشاره میگردد.

استاندارد کابل سیلیکونی

سازمان استاندارد ایران برای تولید سیم سیلیکونی و کابل سیلیکونی و رابر تا ولتاژ اسمی 450/750 ولت، استاندارد INSO 1926-3 را تعریف نموده و برای تولید این محصولات به شرکتهای واجد شرایط گواهی استاندارد اعطا میکند. استاندارد بین المللی کابلهای مقاوم در برابر حرارت با عایق سیلیکون رابر تا خود ولتاژ 450/750 ولت نیز IEC 60245-3 است.

تست یا آزمونهای مربوط به این محصولات هم مطابق شرایط و الزامات استانداردی صورت میگیرد که موارد مهم آنها عبارتند از:

  • استاندارد IEC 60754-2 برای آزمون هالوژن فری
  • استاندارد INSO 3081 جهت تست انتشار شعله
  • استانداردهای INSO 3084 به منظور آزمون مقاومت اُهمی رسانا
  • استانداردهای INSO 1926-1 و INSO 23227 جهت تست HV و آزمون کهنگی
  • استاندارد IEC 60331 برای آزمون مقاومت در برابر آتش در نمونه های Fire Resistant
  • استاندارد IEC 60332-1/2 مربوط به اشتعال پذیری و گسترش شعله
  • استانداردهای IEC 61034-1، IEC 61034-2 و IEC 60754-2 تست چگالی دود و اسیدی بودن گاز
  • استاندارد IEC 60228 مربوط به هادی

به طور کلی نظر کارشناسان بر این است که همواره از استاندارد بودن سیم و کابلهایی که تهیه نموده و استفاده میکنید اطمینان حاصل نمایید. این موضوع برای محصولاتی همانند سیم و کابل سیلیکونی به سبب قابلیتهای خاصی که از آنها انتظار میرود، اهمیت دوچندان دارد. در این زمینه و نیز تأمین انواع سیم و کابل سیلیکونی میتوانید بر روی پیشنهادهای مجموعه نامیرا کابل حساب ویژه ای باز نمایید.

📞